Cégadatok és jognyilatkozat

Cégadatok:

Cég neve:  H Derma kft.

Székhelye: 1146 Budapest, Cházár András utca 19.

Telephelyei:

1062 Budapest, Délibáb utca 30.

 

Elérhetőségek:

Telefonszám: +36 70 337 3333

E-mail cím: info@melanomamobil.hu

Adószám: 13922955-2-42

Cégbejegyzés száma: 01-09-880046 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégbejegyzés kelte: 2007. 04. 03.

Statisztikai számjele: 13922 955-8622-113-01

Egészségügyi Szolgáltatói egyedi azonosító száma: 107874

Adatvédelmi és adatkezelési nyílvántartási száma: NAIH-62396/2013

 

Jognyilatkozat:

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A www.melanomamobil.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:

A H Derma Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a H Derma Kft. weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a H Derma Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A H Derma Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.melanomamobil.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A H Derma Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A H Derma Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A H Derma Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a H Derma Kft.-nek elfogadja, hogy a H Derma Kft.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a H Derma Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog

A H Derma Kft. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a H Derma Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a H Derma Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A H Derma Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
 
Adatkezelési szabályzat